Historie vzniku Skautského centra Vinice

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Květen 2004

 • Krádeže střešní krytiny a požár objektu Skautského domova na soutoku Labe a Chrudimky.
 • Zajišťování náhradních prostor pro postižené oddíly, shánění náhradního vybavení pro letní tábory.

Požár skautského domova

Požár skautského domova.
Požár skautského domova.
Požár skautského domova.
 

Květen – červen 2004

 • Likvidace zbytků Skautského domova (ve spolupráci se Službami Města Pardubice a.s. odvezeny 2 kontejnery popela a suti).

Září 2004 – březen 2005

 • Vedena intenzivní jednání o náhradních pozemcích nebo objektech.
  • Prošli a projednali jsme možnosti získání pozemků v 6 lokalitách: pozemek kuželny u bývalé vojenské plovárny pod nemocnicí, lokalita u Krajské nemocnice, pozemek u školy v Kyjevské ulici, v Nemošicích, Na Špici a areál bývalého zahradnictví pod Vinicí.
  • Lokalitu pod Vinicí jsme posoudili jako strategické místo (bezproblémový přístup, blízkost centra, okolo probíhající cyklistické stezky, zrekonstruovaný městský park Vinice, blízkost zastávek MHD i ČD), ale cenově nejdražší.

Areál bývalého zahradnictví

Zimní panorama.
Katastrální mapa areálu.
 

Leden 2005

 • Vzniká realizační skupina pro výstavbu skautského domova – RSVSD.

Březen 2005

 • Jednání se Službami Města Pardubice a.s. o získání pozemku na základě zveřejněné výzvy.

Duben 2005

 • Služby Města Pardubice a.s. zveřejňují výzvu na předložení nabídek nájmů, nebo odkupů areálu.

Květen 2005

 • Podáváme 2 žádosti – pronájem, nebo odkup pozemku.

Červen – červenec 2005

 • Intenzívní jednání s vedením Ma­gistrátu města Pardubice a Služ­bami Města Pardubice a.s. o získání pozemku a kupní ceně.
 • Sestavování znění smluv ve spolupráci s právníky Junáka.

Září 2005

 • Podepisujeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní a smlouvu o nájmu nemovitosti.
Areál Skautského centra Vinice

Areál Skautského centra Vinice.

Říjen 2005

 • Probíhá rekonstrukce první klubovny – 4. oddíl Horizont.

Listopad 2005

 • Nastěhování 4. oddílu do nové klubovny.
4. oddíl HORIZONT
4. oddíl HORIZONT
 

Leden 2006

 • Jednání o vzhledu a rozsahu areálu se zapracováním požadavků ostatních skautských středisek a oddílů, zadáváme vypracování architektonické studie.
 • Probíhá rekonstrukce klubovny old skautů a kanceláře střediska.
 • Počátek rekonstrukce klubovny 1. oddílu JEDNIČKA.

Únor 2006

 • Zprovoznění klubovny old skautů a kanceláře střediska.

Duben 2006

 • Nastěhování 1. oddílu do nové klubovny.

Květen 2006

Budování přístupové cesty

Budování přístupové cesty
Budování přístupové cesty
Budování přístupové cesty
 
Budování přístupové cesty
Budování přístupové cesty
Budování přístupové cesty
 

Podzim 2006

 • Redukce topného systému – odstranění části pro vytápění skleníků.

Červen 2007

 • Odstraňování skel ze skleníku: 12 metrů krychlových, cca 9 tun skla.
Odstraňování skel ze skleníku
Odstraňování skel ze skleníku
Odstraňování skel ze skleníku
 
Odstraňování skel ze skleníku
 

Červenec 2007

 • Demontáž kovových konstrukcí skleníků: Odhad demontovaných ocelových konstrukcí: 50 tun.
 • Odstranění zbytku nepoužívaných částí topného systému.
Demontáž kovových konstrukcí skleníků
Demontáž kovových konstrukcí skleníků
Demontáž kovových konstrukcí skleníků
 

Srpen 2007

 • Demolice betonových základů skleníků ve spolupráci s firmou BAUSET s.r.o.. Objem zpracovaného betonu cca 130 metrů krychlových.
 • Terénní úpravy pro vybudování travnatého hřiště o rozloze cca 1200 m2.
Demolice betonových základů skleníků
Demolice betonových základů skleníků
Budování hřiště
 
Hlavní budova SCV
Areál již bez skleníků
Areál již bez skleníků
 

Rok 2008

 • Pokračují velmi intenzivní jednání o projektu SCV na úrovni Magistrátu města Pardubice a Par­dubického kraje.
 • Grantová podpora EU – vytvořen náš projektový záměr, se kterým se hodláme ucházet o peníze EU.
 • Začlenění skautského projektu nového SCV do IPRM „Pardubice – město přitažlivější“.

Duben 2008

 • Konečné terénní úpravy plochy pro hřiště, osetí plochy travou.

Září 2008

 • Zahájení provozu na travnatém hřišti.
 • Zpracování Dokumentace k územnímu řízení.

Listopad 2008

 • Souhlasné Územní rozhodnutí pro projektový záměr Výstavba a dostavba Skautského centra Vinice v Pardubicích.
 • Zahájeny práce na Dokumentaci pro provedení stavby.

Duben 2009

 • Projektová dokumentace předána na stavební úřad MO Pardubice V.

Květen 2009

 • Získali jsme pravomocné stavební povolení.
 • Podáváme projektovou žádost na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

Leden 2010

 • Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepisujeme smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 39 999 999 Kč.

Červen 2010

 • Dokončena Dokumentace pro provedení stavby.
 • Probíhají finální úpravy rozpočtů v Dokumentaci pro provedení stavby.

Srpen 2010

 • Vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Září 2010

 • Probíhá hodnocení podaných nabídek.
 • Vyhlašujeme výsledky výběrového řízení na zhotovitele – generálním dodavatelem stavby se stala firma STAKO a.s. Hradec Králové.

Říjen 2010

 • Stěhování kluboven, skladů, materiálu a všeho… že by to bylo předposlední stěhování?
 • Podepisujeme smlouvu o dílo s dodavatelskou firmou STAKO a.s. Hradec Králové.
 • Na pozemku stávajícího skautského centra začíná vznikat nové Skautské centrum Vinice v Pardubicích.

Listopad 2010

Ota Müller – Nažari nás opustil 31.10.2010.
Joe, Fin.
Zástupci kmene dospělých, 14. klubu OS.
 

Prosinec 2010

Leden 2011

 • Probíhají betonářské práce pod přístavbou, práce v bývalém „obludáriu“, budoucí rukodělné dílně.
 • 4. 1. jsou hotové základy pod přístavbou ‒ budoucí velký sál, vstupní prostory a zázemí správce.
 • 12. 1. je hotová základní deska.
 • 19. 1. probíhá zakládání zdiva.

Únor 2011

 • Je dokončeno zdivo 1. NP.

Březen 2011

 • Je dokončován betonový strop 1. NP.
 • Zedníci začínají stavět vnitřní příčky.
 • Probíhají práce na přípojkách.
 • Koncem března jsou vyzděny obvodové stěny 2. NP.
 • Počíná se výstavba objektu skladů ‒ základy.

Duben 2011

 • Je hotová základová deska objektu skladů.
 • Počínají se rýsovat obvody skladů.
 • Probíhá izolace pod novou střechou.
 • Kolem rodícího se SCV je vystavěno lešení.
 • Tesařské práce jsou v plném proudu.
 • Probíhá dokončení ‒ betonování ‒ zdí skladů.

Květen 2011

 • Okenní otvory se uzavírají, probíhá montáž oken.
 • Probíhají tesařské práce na střeše skladů.
 • Probíhá montáž odpadních trub a instalace kabeláže.
 • Pokračují práce na střeše ‒ zateplování a zhotovení bednění.
 • Bednění mají i střechy na skladech.
 • Začíná se hloubit požární jímka.
 • Začínají se nanášet vnitřní omítky.

Červen 2011

 • Pokračuje instalace kabeláže (silové, LAN).
 • Probíhají klempířské práce na hlavní budově.
 • Je hotová požární jímka.
 • Hotové omítky na skladech.
 • Pokračují práce na instalaci technologií (voda, topení, elektrika).
 • Na hlavní budově přibývá dřevěný rošt pod vrchní plášť.
 • Dokončuje se zateplení fasády.
 • Je zahájen výkop pro vodovodní přípojku.

Červenec 2011

 • SCV je v novém kabátě.
 • Probíhá montáž rozvodů pro topení.
 • Probíhá izolace a následná betonáž podlah.

Srpen 2011

 • Probíhá montáž radiátorů.
 • Je dokončen dřevěný obklad hlavní budovy.
 • Fasáda je barevná.
Zadní část kluboven oddílů.
Vzpomínáte si na ta velká plechová vrata, která tu kdysi byla?
Celkový pohled – jeden z prvních bez lešení.
 

Září 2011

 • Na zdech přibývají obklady, na podlahách dlažba.
 • Probíhají vnitřní řemeslné práce.

Říjen 2011

 • Dokončení sádrokartonových podhledů.
 • Montáž osvětlení v malém sále, na chodbách.
 • Začínají se budovat chodníky.
 • Dokončují se podlahy.
 • Probíhají terénní úpravy v areálu.
 • Dokončuje se přístupová komunikace.

Listopad 2011

 • Dokončeny terénní úpravy.
 • Proběhla výsadba zeleně, osev travnatých ploch.
 • Dokončují se řemeslné práce ‒ truhláři, elektrikáři.

Prosinec 2011

 • Probíhají práce na „oživování“ nového SCV a technologické zkoušky.
 • Dochází k postupnému předávání / přebírání stavby.
 • SCV je zkolaudováno.

Leden 2012

 • Oddíly se stěhují do nových kluboven a provizorně si je zařizují ke své činnosti.
 • Oddílové vybavení a táborový materiál stěhujeme zpět na SCV do nových skladů.

Únor 2012

 • Probíhají finální úpravy rozpočtů a specifikací výběrového řízení na zařízení a vybavení.
 • Březen 2012
 • Premiérová návštěva na SCV ‒ setkání účastníků, českého kontingentu ROVERWAY 2012.

Duben 2012

 • Vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku zařízení a vybavení SCV.
 • SCV hostí výjezdní zasedání Výkonné rady Junáka se zástupci skautských krajů celé ČR.
 • SCV se stává základnou pro tradiční akci ALKO 2012.
 • 24. 4. je slavnostní otevření SCV.
 • Na SCV se vracíme s tradiční akcí ‒ „Čarodějnice“.
 • Kmen PARS slaví narozeniny a na paměť této příležitosti vysadili jeho členové strom ‒ Třešen ptačí (Prunus avium).

Květen 2012

 • Habrový živý plot má za sebou první stříhání.

Červen 2012

 • Je ukončeno VŘ na zařízení podáním nabídek.

Červenec 2012

 • Tábory začínají na SCV ‒ táborový materiál je uložen již v nových skladech.

Září 2012

 • Podepisujeme smlouvy na dodávku zařízení vnitřního vybavení.
 • Dokončení dodávek zařízení 2 oblastí ‒ výpočetní technika a rukodělné vybavení.
 • Na SCV nám běží vlastní server a interní počítačová síť včetně Wi-Fi připojení.

Říjen 2012

 • Instalujeme „kochátko“ (sedací kámen osazený pamětní deskou, ze kterého se v sedě můžete kochat krásou našeho arálu SCV).
 • Ve spolupráci s Charitou pořádáme setkání pracovníků této neziskovky.
 • Jednáme o připojení na metropolitní optickou síť.
 • Na SCV proběhl první poslečný Halloween skautů a skautek 10. a 12. střediska.

Listopad 2012

 • Jsme připojeni! Optickou sítí od firmy EDERA Group a.s. rychlostí 30 Mbps.

Prosinec 2012

 • V SCV se uskutečnily prvně všechny vánoční besídky jednoltivých skautských oddílů.
 • Dokončujeme úpravu rozpočtů do VŘ na zařízení.

Leden 2013

 • Vyhlašujeme 2. kolo VŘ na dodávku zařízení v oblastech audio-video, sport, knihy a deskové hry, nábytek.

Únor 2013

 • Probíhají výběrové komise 2. kola VŘ na zařízení.

Březen 2013

 • Podpis smluv na dodávkách zařízení.
 • Finalizace dodávek zařízení (oblast audio-video, knihy a deskové hry, sport a nábytek).
 • Úspěšnou premiéru má na SCV 22. skautský ples, jehož konání jsme sem ‒ domů ‒ přesunuli.
 • Ke dni 31. března byla ukončena realizační fáze projektu kompletím dovybavením zařízení SCV.

Duben 2013

 • V SCV se koná okresní volební sněm Oldskautů (OS).
 • Odevzdáme závěrečnou monitorovací zprávu.

Tímto bychom považovali historii Skautského centra Vinice za uzavřenou ‒ alespoň virtuálně na této stránce, ale aktuální dění okolo SCV můžete na našem webu sledovat i nadále.

Aktuality z SCV
Název článku Datum
32. skautský ples se blíží! 16. 1. 2024 (21:09)
31. skautský ples se blíží! 6. 2. 2023 (21:49)
Skautský ples 2022 1. 3. 2022 (21:04)
29. skautský ples v Pardubicích (7. 3. 2020) 26. 1. 2020 (16:33)

Financováno z Regionálního operačního programu soudržnosti Severovýchod.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Investice do vačí budoucnosti: Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Partnerem tohoto projektu je Statutární město Pardubice a Krajský úřad Pardubického kraje.

Město Pardubice Pardubický kraj