Historie vzniku Skautského centra Vinice

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Květen 2004

 • Krádeže střešní krytiny a požár objektu Skautského domova na soutoku Labe a Chrudimky.
 • Zajišťování náhradních prostor pro postižené oddíly, shánění náhradního vybavení pro letní tábory.

Požár skautského domova

Požár skautského domova.
Požár skautského domova.
Požár skautského domova.
 

Květen – červen 2004

 • Likvidace zbytků Skautského domova (ve spolupráci se Službami Města Pardubice a.s. odvezeny 2 kontejnery popela a suti).

Září 2004 – březen 2005

 • Vedena intenzivní jednání o náhradních pozemcích nebo objektech.
  • Prošli a projednali jsme možnosti získání pozemků v 6 lokalitách: pozemek kuželny u bývalé vojenské plovárny pod nemocnicí, lokalita u Krajské nemocnice, pozemek u školy v Kyjevské ulici, v Nemošicích, Na Špici a areál bývalého zahradnictví pod Vinicí.
  • Lokalitu pod Vinicí jsme posoudili jako strategické místo (bezproblémový přístup, blízkost centra, okolo probíhající cyklistické stezky, zrekonstruovaný městský park Vinice, blízkost zastávek MHD i ČD), ale cenově nejdražší.

Areál bývalého zahradnictví

Zimní panorama.
Katastrální mapa areálu.
 

Leden 2005

 • Vzniká realizační skupina pro výstavbu skautského domova – RSVSD.

Březen 2005

 • Jednání se Službami Města Pardubice a.s. o získání pozemku na základě zveřejněné výzvy.

Duben 2005

 • Služby Města Pardubice a.s. zveřejňují výzvu na předložení nabídek nájmů, nebo odkupů areálu.

Květen 2005

 • Podáváme 2 žádosti – pronájem, nebo odkup pozemku.

Červen – červenec 2005

 • Intenzívní jednání s vedením Ma­gistrátu města Pardubice a Služ­bami Města Pardubice a.s. o získání pozemku a kupní ceně.
 • Sestavování znění smluv ve spolupráci s právníky Junáka.

Září 2005

 • Podepisujeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní a smlouvu o nájmu nemovitosti.
Areál Skautského centra Vinice

Areál Skautského centra Vinice.

Říjen 2005

 • Probíhá rekonstrukce první klubovny – 4. oddíl Horizont.

Listopad 2005

 • Nastěhování 4. oddílu do nové klubovny.
4. oddíl HORIZONT
4. oddíl HORIZONT
 

Leden 2006

 • Jednání o vzhledu a rozsahu areálu se zapracováním požadavků ostatních skautských středisek a oddílů, zadáváme vypracování architektonické studie.
 • Probíhá rekonstrukce klubovny old skautů a kanceláře střediska.
 • Počátek rekonstrukce klubovny 1. oddílu JEDNIČKA.

Únor 2006

 • Zprovoznění klubovny old skautů a kanceláře střediska.

Duben 2006

 • Nastěhování 1. oddílu do nové klubovny.

Květen 2006

Budování přístupové cesty

Budování přístupové cesty
Budování přístupové cesty
Budování přístupové cesty
 
Budování přístupové cesty
Budování přístupové cesty
Budování přístupové cesty
 

Podzim 2006

 • Redukce topného systému – odstranění části pro vytápění skleníků.

Červen 2007

 • Odstraňování skel ze skleníku: 12 metrů krychlových, cca 9 tun skla.
Odstraňování skel ze skleníku
Odstraňování skel ze skleníku
Odstraňování skel ze skleníku
 
Odstraňování skel ze skleníku
 

Červenec 2007

 • Demontáž kovových konstrukcí skleníků: Odhad demontovaných ocelových konstrukcí: 50 tun.
 • Odstranění zbytku nepoužívaných částí topného systému.
Demontáž kovových konstrukcí skleníků
Demontáž kovových konstrukcí skleníků
Demontáž kovových konstrukcí skleníků
 

Srpen 2007

 • Demolice betonových základů skleníků ve spolupráci s firmou BAUSET s.r.o.. Objem zpracovaného betonu cca 130 metrů krychlových.
 • Terénní úpravy pro vybudování travnatého hřiště o rozloze cca 1200 m2.
Demolice betonových základů skleníků
Demolice betonových základů skleníků
Budování hřiště
 
Hlavní budova SCV
Areál již bez skleníků
Areál již bez skleníků
 

Rok 2008

 • Pokračují velmi intenzivní jednání o projektu SCV na úrovni Magistrátu města Pardubice a Par­dubického kraje.
 • Grantová podpora EU – vytvořen náš projektový záměr, se kterým se hodláme ucházet o peníze EU.
 • Začlenění skautského projektu nového SCV do IPRM „Pardubice – město přitažlivější“.

Duben 2008

 • Konečné terénní úpravy plochy pro hřiště, osetí plochy travou.

Září 2008

 • Zahájení provozu na travnatém hřišti.
 • Zpracování Dokumentace k územnímu řízení.

Listopad 2008

 • Souhlasné Územní rozhodnutí pro projektový záměr Výstavba a dostavba Skautského centra Vinice v Pardubicích.
 • Zahájeny práce na Dokumentaci pro provedení stavby.

Duben 2009

 • Projektová dokumentace předána na stavební úřad MO Pardubice V.

Květen 2009

 • Získali jsme pravomocné stavební povolení.
 • Podáváme projektovou žádost na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

Leden 2010

 • Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepisujeme smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 39 999 999 Kč.

Červen 2010

 • Dokončena Dokumentace pro provedení stavby.
 • Probíhají finální úpravy rozpočtů v Dokumentaci pro provedení stavby.

Srpen 2010

 • Vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Září 2010

 • Probíhá hodnocení podaných nabídek.
 • Vyhlašujeme výsledky výběrového řízení na zhotovitele – generálním dodavatelem stavby se stala firma STAKO a.s. Hradec Králové.

Říjen 2010

 • Stěhování kluboven, skladů, materiálu a všeho… že by to bylo předposlední stěhování?
 • Podepisujeme smlouvu o dílo s dodavatelskou firmou STAKO a.s. Hradec Králové.
 • Na pozemku stávajícího skautského centra začíná vznikat nové Skautské centrum Vinice v Pardubicích.

Listopad 2010