Přehled akcí pořádaný naším střediskem

12. středisko Polaris je každoročně pořadatelem významných akcí, které svým rozsahem často překračují hranice města. Historie a vývoj jednotlivých akcí je velmi pestrá, u pořádání některých z akcí jsme od jejich prvopočátku, další jsme postupem času „převzali pod svá křídla“.

  • Okresní atletický přebor: Atletické klání skautských oddílů Pardubicka již od roku 1990, kdy první ročník uspořádalo středisko „Šestka“. Hlavním tahounem této soutěže byl Pavel Kosek ‒ Sambi, významný člen pardubického Junáka a atletiky. Organizátorskou štafetu přebralo naše středisko v roce 2004. Soutěž jsme rozšířili o věkové kategorie vlčat a světlušek a závody přesunuli na ovál s polytanovým povrchem. Místem konání prvních 13 ročníků atletického přeboru byl škvárový ovál na Olšinkách (areál SOKOLA Pardubice).
  • ALKO: Netradiční závod s ALobalovou KOulí pořádaný při příležitosti Dnu Země. Jeho tradice sahá obdobně k počátkům obnovení skautování v roce 1990. U zrodu této akce byl tehdejší oddíl „DURAVEL“. Této akce se často účastní i neskautské oddíly, které po celý rok třídí a sbírají hliník, aby z něj vytvořili alobalovou kouli. S tou pak absolvují rozličné soutěže odehrávájící se na jediným kopci u Pardubic, na kterým stojí hrad, co má stejný jméno jako ten kopec ‒ Kunětická Hora. Na pořádání či spolupořádání této akce se významě podílí kmen PARS a další roveři a rangers z pardubicka ‒ Holic, Přelouče, Sezemic, Lázně Bohdaneč a další.
  • Skautský ples: Ke skautování patří vedle sportu a pohybu i akce společenské, řeklo by se „kulturní“. Jednou z nich je Skautský ples ‒ pro skauty a jejich příznivce. Původně tuto akci pořádala Okresní rada Junáka Pardubice s významným pořadatelským podílem 12. střediska Polaris. První ples se uskutečnil v restauraci „U Vojtěchů“ na Studánce 22. 2. 1992, dalších několik plesů proběhlo v restauraci „U Mandysů“ v Nemošicích. Poslední ročníky se uskutečnily v Kulturním domě na Dukle a sále „Agrobanky“ resp. „Domě techniky“. 22. ročník Skautského plesu bude mít premiéru ve Skautském centru Vinice v Pardubicích.
  • Taneční pařba: Další, již skoro tradiční akce ‒ během o non-stop taneční akce se mohou účastníci dosyta vytančit, zdokonalit své kroky nebo se novým naučit od zdatných tanečníků. Akce s příjemnou atmosférou, kde o zábavu není nouze. Na podzim 2012 se Taneční pařba konala prvně ve Skautském centru Vinice v Pardubicích. Spokojenost účastníků i organizátorů znamená též: za rok zase tady.

Nejbližší akce
Datum Název akce (pro koho)
Zatím žádné…