Projekt

…každý má své sny. Ten náš se jmenuje:

Skautské centrum Vinice v Pardubicích

Přes sedm let, od roku 2005 jsme velmi intenzivně přetvářeli náš sen ‒ od projektového záměru až ve skutečnost. Na této cestě a v našem snažení nám významně pomáhali: statutární město Pardubice, Pardubický kraj a Junák ‒ svaz skautů a skautek ČR.

Skautské centrum Vinice

Pro koho?

Skautské centrum Vinice (SCV) je určeno pro širokou organizovanou i neorganizovanou veřejnost ‒ děti, mládež, rodiče, seniory… SCV plně vyhovuje činnosti skautů při rozvíjení výchovné, sportovní a zdravotní stránky dětí a mládeže.

Co tu bylo dříve?

Nově zbudované SCV se nachází v areálu bývalého zahradnictví Služeb města Pardubic. Tento areál byl po dlouhou dobu nevyužíván. Celý areál a vnitřní prostory byl z hlediska bezpečnostního, prostorového a také estetického nevyhovujícím. Skauti tímto projektem regenerují významný prostor sportovně-klidové zóny, nacházející se na břehu Chrudimky nedaleko městského parku Vinice, na atraktivní volnočasový areál.

Co jsme zde vybudovali?

Mezi roky 2010 a 2012 jsme zrekonstruovali, dostavěli a vybavili skautský areál o ploše 6 000 m2. Stavebně jsme řešili tří samostatné funkční celky:

Objekt kluboven
je řešen jako „dostavba“ původní budovy o ploše 450 m2, po dostavbě navýšena na celkovou plochu 865 m2. V objektu se nacházejí klubovny, velký společenský sál, rukodělná a výtvarná dílna, vnitřní horolezecká stěna, knihovna, technické a administrativní zázemí, sociální zařízení.
Objekt skladů materiálu
a vybavení je řešen jako samostatně stojící přístavba o ploše 315 m2. Budova skladů je určena pro uskladnění táborového materiálu a vybavení pro volnočasové aktivity a je rozdělena do 10 samostatně přístupných částí ‒ skladů pro jednotlivé oddíly sídlící v SCV.
Venkovní plochy pro sportovní a pohybové vyžití.
Na největší části těchto ploch se nachází travnaté víceúčelové hřiště pro sportovní a pohybové aktivity, dále pak antukový kurt na míčové hry, lezecký boulder, dráha na pétanque, ohniště. V rámci této skupiny jsme stavbě řešili i přístupové a obslužné cesty v areálu, parkování a výsadbu zeleně.

Pořízením kvalitního zařízení, zejména v objektu kluboven, jsme objekt vybavili tak, že je moderním areálem hodným pro skautování v 21. století.

Vizualizace areálu SCV

 
 

Jak byla výstavba realizována?

Tato stavba byla realizována a financována v rámci projektu „Skautské centrum Vinice v Pardubicích“. Tento projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Jak byl projekt financován?

Celkové náklady projektu činí bez jedné koruny 40 milionů. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 39 694 999 Kč. Dotace z rozpočtu Regionální rady činí 36 717 874 Kč (92,5%), z toho podíl EU činí 33 740 749 Kč (85%) a podíl vlastních zdrojů činí 2 977 125 Kč (7,5%).

Kdo realizuje projekt SCV v rámci EU fondů?

Předkladatelem a realizátorem projektu vedeného pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/11­.00733 je Junák ‒ svaz skautů a skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice. Projekt je v rámci Operačního programu CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní osa „Rozvoj městských a venkovských oblastí“, oblast podpory „Rozvoj regionálních center“. Projekt vychází z (IPRM) Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“.

Jaké jsou cíle projektu SCV?

  • Projekt podporuje rozvoj infrastruktury pro volnočasové akivity; zkvalitnění a rozšiřování nabídky trávení volného času.
  • Vytvořit moderní areál, který odpovídá současným požadavkům na centra volného času.
  • Nabídnout širokou a kvalitní paletu možností trávení volného času pro různé cílové skupiny (děti, mládež, rodiče, senioři, …).
  • Zajistit zázemí pro činnost organizace Junák a prostory pro využití neorganizované mládeži a dospělým.
  • Skautské centrum Vinice je navrženo jako sídlo velké části pardubických skautů.

Kdo je partnerem projektu?

Partnerem tohoto projektu je Statutární město Pardubice a Krajský úřad Pardubického kraje.

Kdo navrhnul, resp. vyprojektoval areál SCV?

Areál byl navržen sdružením ateliérů Ing. arch. Davida Prudíka a New Visit s.r.o.. Autory projektu jsou Ing. arch. David Prudík (zároveň hlavní architekt projektu) a Ing. Tomáš Jiránek.

Kdo centrum postavil?

Nové skautské centrum Vinice v Pardubicích postavila královéhradecká firma STAKO, s.r.o. Skautu předali stavbu na Vánoce roku 2011.

Odkdy se nejen skauti těší z nového areálu SCV?

V úterý 24.4.2012, na den sv. Jiří, patrona skautů, jsme slavnostně otevřeli nové SCV.

A co se tu ještě chystá?

V areálu SCV připravujeme a chystáme:

  • proutěné iglů ‒ nemalá schovávačka či domeček nejen pro nejmenší,
  • bylinkový kopeček ‒ nabídne natrhat si pár čerstvých bylinek na čaj nebo do jídla či nápojů, které si u nás připravujete,
  • balón na kůlu ‒ stará indiánská hra, která vás rozhodně nenechá chladným při nekontaktním boji s protivníkem (Jen si pak nestěžujte, že vás bolí celé tělo ‒ my jsme vás varovali.),
  • posezení u petanqové dráhy,
  • a další herní prvky…

Plánů, jak areál SCV posunout o kus dál je mnoho. Jakmile se přesunou z kategorie "plány” do skupiny "hotovo”, napíšeme…


Financováno z Regionálního operačního programu soudržnosti Severovýchod.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Investice do vačí budoucnosti: Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Partnerem tohoto projektu je Statutární město Pardubice a Krajský úřad Pardubického kraje.

Město Pardubice Pardubický kraj