Kontaktní formulář

Údaje o akci

: -

Sdělte nám prosím termín, o který máte zájem, předpokládaný počet osob a druh akce, příp. doplňte o jaké prostory a vybavení máte zájem.
Nedozvěděli jste se všechno, co jste potřebovali, nebo Vám není něco jasné? Napište nám to.

:
:
:

Kontaktní údaje

:

Vyplňte prosím základní kontaktní údaje. V případě, že pronajímajícím subjektem bude organizace (např. skautské středisko), vyplňte prosím její jméno.

:
:
:
:

Financováno z Regionálního operačního programu soudržnosti Severovýchod.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Investice do vačí budoucnosti: Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Partnerem tohoto projektu je Statutární město Pardubice a Krajský úřad Pardubického kraje.

Město Pardubice Pardubický kraj