Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky jsou tvořeny se snahou o dosažení maximální přístupnosti svého obsahu. Přístup k obsahu by neměl být závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Stránky je sice nejlepší prohlížet pomocí posledních verzí prohlížečů Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome nebo Opera, ale měly by být použitelné i ve starších verzích či v textovém prohlížeči, PDA, chytrém telefonu nebo hlasové čtečce.

Zvětšení nebo zmenšení obsahu

Všechny texty mají velikost definovánu v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Mikroformáty

Na těchto stránkách jsou používány mikroformáty. Je možné tedy snadno exportovat kontakty, informace o akcích a další data.

Webové standardy

Zdrojový kód je validní dle standardů XHTML 1.0 Strict. Také ostatní použité technologie (CSS, JavaScript) se snaží o maximální využítí neproprietárních standardů. To ovšem s ohledem na současný stav klientů (prohlížečů a dalších zařízení), které tyto standardy často interpretují různě, vůbec či chybně.

Autoři

Použité technologie

Tyto webové stránky využívají některé produkty třetích stran:

  • Framework Nette od Davida Grudla (Nette Licence)
  • Databázová vrstva Dibi od Davida Grudla (Dibi Licence)
  • Texy! od Davida Grudla (GPL licence)
  • jQuery (MIT licence)
  • jQuery UI (MIT licence)
  • ThickBox od Cody Lindley (GPL licence)
  • Upravená verze jQuery pluginu timeago od Ryan McGeary (MIT licence)
  • DatePicker od Jana Tvrdíka (MIT licence)
  • Texyla od Jana Marka (MIT licence)
  • Silk Icons od Marka Jamese (Creative Commons Attribution 2.5 licence).

Nejbližší akce
Datum Název akce (pro koho)
5. 10. Skautský atletický přebor (pardubický okres)
22. 3. 33. skautský ples (skauti & veřejnost)