Vánoční dárek? Skautům nadělovala Edera.

23. 12. 2013 (11:03) napsal (Petr Fiala) | žádné komentáře | kategorie:

Skautské centrum Vinice je moderní skautské centrum, které nabízí zázemí zejména pro skautské akce místní, regionální, ale i celostátní úrovně. Nabízenými prostory a kvalitou vybavení se řadí mezi špičku českých skautských center. Skautské centrum Vinice je připojeno k metropolitní optické síti.

Dárek, který jsme našli pod stromečkem se se jmenuje navýšení rychlosti. Firma EDERA Group a.s. nám navýšila stávající rychlost na dvojnásobek, který od nynějška činí 60 Mb/s. Dostali jsme dárek, který je snem nemalého počtu počítačových nadšenců a uživatelů. Nutno podotknout, že navýšení bylo provedeno za stávájících finančních podmínek.

Počátky spolupráce s frimou EDERA Group a.s.

S firmou EDERA Group a.s. jsme začali spolupracovat dnem podepsání smlouvy na dodávku výpočetní techniky v rámci výběrového řízení projektu SCV, který je spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Tento projekt je též součástí Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“.

Firma v průběhu dodávky zařízení prokázala své kvality a my jsme byli s jejich prací velmi spokojeni. Tento fakt vyústil v jednání o další spolupráci a na konci roku 2012 nás technici připojili k optické metropolitní síti.

EDERA Group a.s.

EDERA Group a.s.

EDERA Group a.s. – partner střediska „POLARIS“

Firma EDERA Group a.s. se stala partnerem střediska „POLARIS“ – jeho projektu SCV a zároveň poskytovatelem kvalitního internetového připojení. Od té doby můžeme na akcích, které ve skautském centru pořádáme, nabídnout konektivitu, kterou v té době neměl kde kdo. I tato významná „drobnost“ dává SCV punc moderního zázemí pro skautování v 21. století, tedy tak, jak jsme koncipovali náš projekt.

Co toto navýšení rychlosti přinese nám skautům?

Především to znamená lepší přístup k našim datům na serveru SCV (úložný prostor pro oddílové dokumenty, fotogalerie, apod.). V testovací fázi je pak streamování videa přímo z akcí na SCV, např. Skautské univerzity. Návštěvníci SCV se nemusí bát, že by jim internet jel hlemýždí rychlostí, a to ani při plném baráku lidí.

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě EDERA Group a.s. za dárek, ze kterého máme velkou radost, zejména pak náš administrátor.

Komentáře

Zatím žádné…

Přidat komentář

  • Na jiné komentáře odkazujte jejich pořadovým číslem v hranatých závorkách, např. [42].
  • Podporujeme gravatary.
  • HTML značky nejsou povolené. Můžete však použít Texy! syntaxi – "text odkazu":odkaz, **tučně**, //kurzíva//.
  • Povinné jsou pouze jméno (přezdívka) a nějaký komentář.
Nový komentář