OldSkautFest 2014

12. 10. 2014 (23:59) napsal (Petr Fiala) | žádné komentáře | kategorie: , ,

V sobotu 11. října 2014 byla v poledne zahájena hlavní akce oslav 100 skautování na pardubicku. Skautské centrum Vince se postupně zaplnilo několika generacemi skautů a skautek.

Během dne a večera se jich na Vinici sešlo přes 120. Od všech přítomných byl zjištěn rok jejich narození, který byl rozhodující pro sestavení symbolické stovky nejstarších účastníků tohoto setkání. Odpoledne, před zapálením slavnostního ohně, proběhlo fotografování všech přítomných a v průběhu večera došlo na vyhlášení oné stovky nejstarších účastníků. V místě a čase se zde potkala řada skautských generací, kteří vzpomínali na své skautské počátky a svým vyprávěním přiváděli své posluchače leckdy v obdiv nad jejich činy. Oslava byla doprovázena výstavou skautských pamětnin, kterou organizoval 14. a 6. kmen OS. Na výstavě se sešlo mnoho historických unikátů a tak byla část velkého sálu neustále obležená zájemci, kteří si listovali v kronikách, dobových časopisech a prohlíželi zajímavé artefakty skautování.

Řada přítomných servala až do pozdních večerních hodin, mnozí zde přespali, aby měli dostatek času na všechny, se kterými si chtěli popovídat, nebo se alespoň pozdravit.

Na tomto místě se patří poděkovat Jiřímu Klabanovi – Kybovi, hlavnímu organizátoru těchto oslav.
Kybe, děkujeme.

Komentáře

Zatím žádné…

Přidat komentář

  • Na jiné komentáře odkazujte jejich pořadovým číslem v hranatých závorkách, např. [42].
  • Podporujeme gravatary.
  • HTML značky nejsou povolené. Můžete však použít Texy! syntaxi – "text odkazu":odkaz, **tučně**, //kurzíva//.
  • Povinné jsou pouze jméno (přezdívka) a nějaký komentář.
Nový komentář