ALKO

Co je ALKO?

Jednak je to závod s ALobalovou KOulí.

S Vámi vyrobenou koulí se zúčastníte hlavního závodu se všemi jeho disciplínami či soutěžemi, které budou dravé i hravé, akční i přemýšlivé, ale hlavně zajímavé! ALKO ovšem není jen běhání okolo hradu, užít si zde můžete také mnoho rozličných doprovodných programů, ať jste účastníky ‒ soutěžícími, nebo jejich vedoucími ‒ doprovodem. Atraktivitu celé soutěži dává úžasná jarní scenérie okolí a hradu Kunětická hora.

Druhak má tato akce environmentální podtext.

Tento druhý rozměr je skoro důležitější, alespoň pro šetrné chování každého, komu není stav jeho okolí a vztah k němu putna. Prostřednictvím hry, soutěží a zábavy dáváme možnost nahlédnout dětem, ale často i dospělým ‒ jejich rodičům, do problematiky separace nejen tohoto druhu odpadu, jeho výroby či energetické náročnosti a dopadu na okolí nevyjímaje. Šetrné chování člověka nespočívá jen v důsledné separaci odpadu, ale hlavně v jeho nepořizování, nebo alespoň jeho minimalizaci.

Tato akce je tak ideální příležitostí pro zařazení různých aktivit, činností a projektů během skautského roku, vedoucích k rozumnému nakládání s odpadem, který každý z nás produkuje.

Co všechno sbírat?

  • hliníková víčka od jogurtů, termixů, …
  • obaly od čokolády, čokoládových figurek a bonbónů
  • folie ze sýrů bez papírové nálepky
  • prázdné hliníkové krabičky od krémů
  • hliníkové misky od potravin, nádobí, příbory
  • alobal ‒ hliníkovou fólii

Co je důležité: hliník musí být čistě umytý, zbavený papíru a zbytků potravin.

Co nesbírat: hliníkovou folii podlepenou papírem ‒ papír je nutno oddělit, hliník nesmí obsahovat železné díly, ani žádné další komponenty jako např. umělé hmoty.

V soupisu chybí další hliníkové výrobky, ale to neznamená, že nemohou být recyklovány a opět využity, pouze nejsou ideální pro tvarování koule a další manipulaci s ní.

Návod na výrobu koule

Kouli vytvořte pouze z alobalu nasbíraného podle předchozích podmínek. Alobalová koule tedy musí obsahovat pouze recyklovatelný odpad z hliníku. Zpevnit ji můžete pouze režnou nití, v žádném případě ne lepící páskou! Doporučený a léty vyzkoušený postup je takový, že jednotlivé hliníkové fólie spojíme přehýbáním do pásů, které postupně nabalujeme na kouli. Kreativitě při výrobě hliníkové koule se meze nekladou, pouze je třeba dodržet předchozí podmínky. Jestliže by Vaše soutěžní koule měla překročit velikost míče na házenou nebo na fotbal, pak začněte vytvářet kouli další, nebo zbylý alobal vezměte s sebou. Celková hmotnost nasbíraného hliníku je součástí soutěže a bude posuzována mezi oddíly.

Organizátoři akce

Soutěž ALKO připravuje tým R&R z Pardubic a Holic pod záštitou 12. střediska Polaris Pardubice.

Zajímavosti o hliníku a jeho recyklaci

Kontakty

Veškerou komunikaci a případné dotazy směřujte na adresu alko@skauti-pardubice.cz.

Výzva

Prosíme všechny účastníky či organizátory soutěže ALKO, zda by nám poskytli archivní materiály o jakémkoliv ročníku této akce. Sháníme vše v papírové, elektronické podobě nebo odkazy na umístění těchto materiálů:

  • výsledky ‒ elektronické, či papírové nebo naskenované
  • články, reportáže ‒ články z novin, zvukové záznamy reportáží, nebo odkazy na ně
  • fotografie ‒ u jednotlivých fotografií, prosím, uveďte jejich autory (abychom je u nich uvedli, pokud je tedy znáte), popisek k fotkám (kdo je na fotce, co se na ni odehrává), není-li z informace o souboru poznat, tak datum (rok) pořízení
  • a zásadní dokumenty z příprav (tyto dokumenty budou sloužit pro vnitřní potřebu organizátorské­ho týmu)

Rádi bychom s Vaší pomocí sestavili kompletní archiv této akce a zároveň tím vyjádřili poctu a poděkování organizátorům jednotlivých ročníků.

Další dění okolo ALKa
Název článku Datum
ALKO 2020 zrušeno 16. 3. 2020 (07:32)
Přihlašování na ALKO 2019 spuštěno 23. 3. 2019 (19:52)
ALKO 2017 27. 4. 2017 (20:58)
Přihlašování na ALKO 2017 spuštěno 7. 3. 2017 (13:21)

Nejbližší akce
Datum Název akce (pro koho)
5. 10. Skautský atletický přebor (pardubický okres)
22. 3. 33. skautský ples (skauti & veřejnost)